Het Wereldhuis: veilige omgeving, persoonlijke begeleiding

Woongroep Het Wereldhuis maakt zich sterk voor een veilige en vertrouwde omgeving, open voor bewoners uit verschillende culturen. Mensen die zijn gevlucht voor geweld, slachtoffer zijn van mensenhandel of te maken hebben met psychische problematiek. Momenteel is ruimte voor 8 bewoners. In het najaar van 2020 heeft MediaGarant in samenwerking met Het Wereldhuis een nieuw platform ontwikkeld: https://www.hetwereldhuis.nl/

Website: functioneel en representatief

MediaGarant schaart zich graag achter de missie van Het Wereldhuis: het bieden van een veilig thuis waarin bewoners weer tot zichzelf kunnen komen, kunnen kijken waar hun ontwikkelpunten liggen en deze in een zo huiselijk mogelijke sfeer aanpakken. Kwetsbare groepen ontvangen bij Het Wereldhuis persoonlijke begeleiding ter voorbereiding op een zelfstandige woonvorm. Om het verhaal van Het Wereldhuis kracht bij te zetten, heeft men ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe website: een plek waar iedereen terecht kan voor vragen en meer informatie. MediaGarant heeft hierin bijgedragen aan de ontwikkeling van een functioneel en representatief platform, eveneens goed te bereiken voor mobiele gebruikers.

Hoe heeft die samenwerking eruit gezien? Vooraf is ruim de tijd genomen om de wensen van Het Wereldhuis te verwerken in het ontwerp van de website. Er is plek ingeruimd voor een uitgebreide ‘over ons’, waarin het verhaal van Het Wereldhuis naar voren komt. In de vormgeving van de website is rekening gehouden met de stijl, missie en visie van Het Wereldhuis.

Succesvolle samenwerking

De website van Het Wereldhuis staat inmiddels online. Zowel Het Wereldhuis als MediaGarant is erg te spreken over de samenwerking. Ben jij ook benieuwd naar de visie van Woongroep Het Wereldhuis en de mogelijkheden van de locatie in Deventer? Bezoek dan de website: https://www.hetwereldhuis.nl/

 

 

Related Projects