5 Google Ads trends in 2022 die je moet kennen

 In Google Ads

Traditioneel bespreken we bij de start van het kalanderjaar de Google Ads trends. Zijn de trends in lijn met het afgelopen jaar, en wat ligt er op de planken? Een trend die de laatste jaar tot standaard is verheven, is het gegeven dat bedrijven steeds meer budget vrijmaken voor online reclame. Alleen al in het jaar 2021 werd er wereldwijd voor 171 miljard dollar aan Google Ads gespendeerd binnen de zoekmachines, zo blijkt uit onderzoek. Verwacht wordt dat dit alleen maar zal toenemen naar 211 miljard dollar in 2025. Dit versterkt het beeld wat al jaren wordt gezegd: Search Engine Advertising krijgt een hoofdrol in adverteerders wereld. Om zeker te zijn dat je ad budget goed gespendeerd gaat worden in 2022, zijn hier 5 trends waar je van op de hoogte moet zijn.

Een terugblik: Google Ads trends van vorig jaar

Voordat we het gaan hebben over de meest recente SEA trends, blikken we eerst terug op het vorige jaar. Wat waren begin 2021 de trends in Search Engine Advertising?

  1. De COVID-crisis heeft de digitale transitie in een stroomversnelling gebracht. Bedrijven waren genoodzaakt om online te verkopen, terwijl ook klanten als gevolg van een lockdown in verschillende landen aangewezen werden op online aankopen. Opvallend is om te zien dat na een zogenaamde lockdown bedrijven minder geneigd bleken het budget van online weer te verschuiven naar offline en fysiek. Online is zodoende een blijvertje.
  2. Adverteerders leggen minder de focus op zoekwoorden. Slimme campagnes winnen het steeds meer van de campagnes in eigen beheer. Het kennen van je doelgroep en samenstellen van persona’s wint aan belang.
  3. Cookieless Era. Steeds meer bedrijven stoppen met cookies, nadat Google heeft aangekondigd te stoppen met cookie-tracking. Bedrijven zullen dus op zoek gaan naar alternatieve wegen om bezoekers te tracken.

In hoeverre hebben de trends van afgelopen jaar zich doorgezet in 2022? We bespreken de vijf trends in SEA voor 2022.

1.       Automatisering Google Ads werkzaamheden met Auto Applied Recommendations (AAR)

Het afgelopen jaar lanceerde Google de feature Auto Applied Recommendations (AAR). Hiermee worden aanbevelingen voor een advertentie account automatisch toegepast, zonder dat je daar toestemming voor hoeft te geven. Zo kun je bijvoorbeeld niet weergegeven zoekwoorden of conflicterende zoekwoorden automatisch laten verwijderen.

Het uitgangspunt voor deze ingreep door Google is het stimuleren en verbeteren van het Google Ads-account kwaliteit. Met de zogeheten optimalisatiescore (optiscore) worden de prestaties en kwaliteit van je campagnes inzichtelijk gemaakt. Let op: de Auto Applied Recommendations hebben geen invloed op het budget dat je uitgeeft. Het is daarom aan te raden om ‘recommendations’ zelf te monitoren, want dit voorkomt dat optimalisaties die je eigenlijk niet wilt, toch worden uitgevoerd. In dat geval kan budget minder efficiënt worden uitgegeven dan voorheen, waardoor dit een beperkende factor gaat zijn voor het account.

2.       Campagneresultaten maximaliseren

Tijdens de Friends of Search conferentie van 2021 werd Performance Max campaigns besproken. Dit is een nieuw type Google Ads-campagne waarmee campagnes het maximale resultaat behalen op basis van machine learning. Het concept is beschikbaar voor kanalen als Search, Display, Discovery, Maps, Gmail en YouTube. Als gevolg van de nieuwe toepassing bepaalt het algoritme welke campagnes ingezet moeten worden op geselecteerde kanalen. Daarmee worden ad budgetten efficiënter verdeeld. Erg handig voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf!

Google Ads trends

3.       Stuur op Profit On Ad Spend (POAS)

Een belangrijke Key Performance Indicator (KPI) voor adverteerders is de Return On Ad Spend (ROAS). Het bepaalt de effectiviteit van een advertentiecampagne. Het probleem van deze methode is dat ROAS een verkeerd beeld kan schetsen als het gaat om de winstgevendheid van een campagne.

Steeds meer bedrijven sturen daarom op Profit On Ad Spend (POAS). Hiermee wordt de winst per campagne gebruikt als indicator om de effectiviteit van een campagne te beoordelen. Bij ROAS bereken je de verhouding tussen de omzet en de advertentiekosten, terwijl je bij POAS de verhouding tussen winst en advertentiekosten berekent.

Wat is de drijfveer voor dit nieuwe meetmechanisme? Waar ROAS marges en vaste kosten niet inzichtelijk maakt, is ook veel onbekend over de invloed op de bedrijfsvoering. Door POAS als indicator te gebruiken richt je je direct op de winstgevendheid, wat hedendaags nodig is een concurrentievoordeel te behalen.

4.       Privacywetgeving

Er is steeds meer aandacht voor privacywetgeving, wat wil zeggen dat websites en bedrijven steeds minder data met betrekking tot hun gebruikers mogen verzamelen. Opvallend is dat Google afgelopen juni ‘21 heeft aangekondigd te stoppen met het ondersteunen van zogeheten third-party data vanaf het najaar 2023. Daarmee kunnen we concluderen dat we in de richting van een first-party data toekomst bewegen. Dat wil zeggen dat men uitsluitend data mag gebruiken dat afkomstig is van de eigen websites.

Voorheen, met third-party data, werd data verzameld door een data provider die in de meeste gevallen geen directe relatie heeft met de gebruiker. De data werden verzameld en gebundeld op een zogenoemd data management platform (DMP). Dat zal dus volgend jaar tot het verleden behoren, zo wordt verwacht.

5.       Het einde van Expanded Text Ads (ETA) Responsive Search Ads

Met ingang van 30 juni 2022 zal het voor adverteerders niet meer mogelijk zijn om Expanded Text Ads in te zetten. Expanded Text Ads die nog wel lopen, blijven echter wel draaien, en je zult nog altijd de voortgang kunnen monitoren binnen het Ads account. Buiten dat zal de focus steeds meer komen te liggen op de Responsive Search Ads. De Responsive Search Ads zijn al jaren bekend binnen Google Ads. Het concept is even simpel als doeltreffend: als adverteerder geef je input voor de advertentie door verschillende koppen en beschrijvingen in te passen. Op basis van de input bepaalt de zoekmachine vervolgens welke combinaties gemaakt worden, welke leiden tot de advertentie die de doelgroep krijgt te zien.

In 2022 wordt het dus echt de omgeving voor het maken van advertenties. RSA verschilt op hoofdlijnen van Expanded Text Ads (ETA). Waar je binnen ETA slechts 3 koppen kunt gebruiken, kan je met RSA wel 15 instellen. En waar ETA maar 2 beschrijvingen gebruikt, gebruik je bij RSA 4. Vervolgens creëert Google zelf geschikte combinaties, eveneens op basis van resultaten.

De best werkende combinaties worden het meeste getoond. Omdat RSA de standaard wordt, is het voor SEA-marketeers lastiger om advertenties in een bepaalde volgorde te zetten. We gaan er dus vanuit dat het algoritme van Google de juiste combinaties kiest. Wil je niet dat Google automatisch de beste combinatie bepaalt, dan kan je specifieke posities ‘pinnen’: positie 1, 2 of 3. Dit gaat evenwel in veel gevallen ten koste van ranking van de advertentie; een zogenaamde ‘hit’. Google wil je hiermee dwingen om de Responsive Search Ads volledig over te dragen aan het algoritme en de ‘know-how’ van de zoekmachine.

Wil je in 2022 succesvol zijn met Google Ads? Onze SEA specialisten helpen je daar graag bij! Ontdek meer en neem contact op.