Webvertorial

Een webvertorial is een redactioneel stuk/artikel met een commerciële insteek. Het heeft evenwel een informatief karakter; jouw doelgroep is op zoek naar gerichte informatie, en komt zodoende binnen op jouw artikel. De webvertorial wordt geplaatst tussen het reguliere nieuwsoverzicht en is daarmee goed vindbaar. Dit product zou je in principe kunnen zien als een digitale advertorial. Het is een combinatie van een advertentie en editorial. De lezer weet niet dat het om een advertentie gaat, hetgeen een webvertorial veel effectiever maakt in termen van ‘bereik’ en ‘clicks’.

Wat is een webvertorial?

Voor jouw onderneming is het essentieel om online zichtbaar te zijn. Dit kan op diverse manieren, echter is een webvertorial één van de meest effectieve methoden. Je kunt jouw boodschap op een frisse manier uitdragen op een extern platform, terwijl de backlinks ervoor zorgen dat de lezer uiteindelijk toch op jouw website terechtkomt. Zeker wanneer de concurrentie in jouw branche groot is, is de waarde van content op een externe plek evident. Niet alleen zal de eigen website beter bezocht worden, maar ook geeft dit een impuls aan de relevantie en autoriteit van jouw onderneming op het internet.

De belangrijke voordelen

Voor ieder marketinginstrument dat we inzetten, is het behalen van resultaat het voornaamste doel. Niet alle mogelijkheden binnen de content marketing zijn echter evengoed meetbaar. Een webvertorial biedt echter wel veel mogelijkheden; je krijgt de kans om zelf vorm te geven aan de inhoud van het bericht én genereert met een subtiele doorlink meer bezoekers voor de eigen website. Door op een externe website waarde te creëren voor de doelgroep, realiseer je eveneens een verbeterde vindbaarheid van de eigen website in de diverse zoekmachines.

Webvertorial onderdelen en specificaties

Wil je ook jouw doelgroep bereiken met een gerichte boodschap? Maak gebruik van de webvertorial. De inhoud van het artikel mag je volledig zelf bepalen, zolang er maar een informatief element in te vinden is. Uiteraard is voor het commerciële gedeelte een relevante doorlink interessant. Daarbij mag rekening worden gehouden met de volgende onderdelen en specificaties:

  • webvertorial op nationale zorggidsmaximaal 2 externe links
  • Titel maximaal 60 tekens, geen ondertitel
  • maximaal 500 woorden
  • maximaal 1 foto (zie ook: voorwaarden foto’s)

Voorbeeld webvertorials

Nationale Zorggids
Nationale Zorggids
Nationale Onderwijsgids
Nationale Recreatiegids 

Webvertorial door ons laten schrijven?